งานทำลายคอนกรีต,หินธรรมชาติ
Concrete ,Rock Demolition

การตัดพื้นคอนกรีตด้วยเครื่อง wallsaw

การตัดคานคอนกรีตด้วยเครื่อง wallsaw


งานตัดพื้นคอนกรีตด้วยเครื่อง wallsaw


งานตัดคานคอนกรีตด้วยเครื่อง wallsaw

       การตัดคอนกรีตด้วยเครื่อง Wallsaw
  การตัดคอนกรีตด้วยวิธีนี้ สามารถตัดได้ทั้งแนวตั้งฉากกับพื้น, แนวขนานกับพื้น และตัดพื้น  เป็นเครื่องตัดทีี่ใช้ใบตัดแบบ Diamond Blade
  เป็นเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 3 Pase 380 v
ส่งกำลังระบบไฮดอร์ริค ใช้น้ำำ้เป็นตัวหล่อเย็นในการตัด และตัดได้ที่ความลึกตั้งแต่ 100 มม
  ถึง 500 มม. การตัดแบบนี้ เหมาะสำหรับงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่  ที่ต้องการขอบเขตที่แน่นอน  และกำหนดได้ตามต้องการ
  เช่น เปิดช่องผนังคอนกรีตเพื่อทำประตู,หน้าต่าง,ช่องติดตั้งเครื่องระบายอาการ หรือการตัดพื้นคอนกรีตเพื่อติดตั้งบันไดเลื่อน เป็นต้น     

       Concrete Cutting By Wallsaw  
   Wall sawing employs a diamond blade on a track-mounted system that can be used for vertical andhorizontal
   cuts.This set-up can also beused for vertical and horizontal cuts.used on steep inclined surfaces where a slab
   saw cannot be used safely. Wall sawing is typically   specified to cut precise openings for doorways,ventilation
   units, and windows. Specialized   applications  such as finishing roughed-in walls can also be performed
.

6/108 หมู่ 3 หมู่บ้านชื่นกมล7 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2914-3478,0-2914-2233 โทรสาร 0-2914-3292
www.coring.co.th
e-mail : coring@coring.co.th

  ©  2007  Coring Company Limited